tel. 48 362 44 01,     fax 48 363 45 30,     e-mail: itgs@itgs.radom.pl

AKTUALNOŚCI

         

            Zaproszenie do składania ofert 5/02/2017


                      załącznik nr 1 - formularz oferty
                      załącznik nr 2 – oświadczenie
                      załącznik nr 3 – konstrukcja zbiornika


          Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                     Zaproszenie do składania ofert 3/02/2017

                          

                             załącznik nr 1 - formularz oferty  

                             załącznik nr 2 - oświadczenie
                             załącznik nr 3 - układ badawczy

                Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć
PRZEJDŹGóra