Oferta badań – ceny promocyjne

LABORATORIUM BADAWCZE BIOLOGICZNO-CHEMICZNE

tel. 691-064-004;  48/362-44-01 wew. 41;  e-mail: m.sadowska@itgs.radom.plOferta badań - ceny promocyjne 1. Oznaczenia migracji globalnej z wyrobów i materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych 
 2. Badania migracji specyficznej z wyrobów i materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych:

  • glikolu monoetylenowego;  glikolu dietylenowego;  kaprolaktamu;
  • kwasu izoftalowego; kwasu tereftalowego;
  • bisfenolu A;
  • etylenodiaminy; heksametylenodiaminy;
  • pierwszorzędowych amin aromatycznych;
  • ftalanów
  • chlorku winylu;  1,3-butadienu;  tlenku etylenu;  tlenku propylenu;  akrylonitrylu;  chlorku winylidenu;  octanu winylu;  1-heksenu;  epichlorohydryny;  metakrylanu metylu;  1-oktenu;  styrenu

 3. Oznaczenia stężenia w tworzywach: chlorku winylu;  1,3-butadienu;  tlenku etylenu;  metakrylanu metylu;  styrenu;  akrylonitrylu;  chlorku winylidenu
 4. Oznaczenia stężenia w zabawkach: toluenu;  etylobenzenu;  m,p,o-ksylenu;  styrenu
 5. Oznaczania indeksu oleju mineralnego w wodzie i ściekach
 6. Oznaczenia stężenia w próbkach wody: chlorku winylu;  1,3-butadienu;  tlenku propylenu;  akrylonitrylu;  chlorku winylidenu; 1-chloropropanu;  propionitrylu;  1-heksenu;  benzenu;  metakrylanu metylu;  toluenu;  1-oktenu;  etylobenzenu;  m,p,o-ksylenu;  styrenu
 7. Oznaczenia stężenia w próbkach ścieków: benzenu;  toluenu;  etylobenzenu;  m,p,o-ksylenu;  styrenu
Zapraszamy do współpracy
mgr inż. Maria Sadowska
Kierownik Laboratorium
Tel. 691-064-004


Góra