Aktualności

Oferta pracy

25-09-2017

Stanowisko:

Pracownik inżynieryjno -  techniczny w Laboratorium Badawczym Grzejników i Armatury

Laboratorium akredytowane PCA AB 143

(jednostka notyfikowana nr 1452 w Komisji Europejskiej)


                Pobierz Ofertę pracy w pliku PDF

W ramach projektu ,,Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży AGD’’ współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 5.1., Instytut Energetyki OTGS w Radomiu – Lider Powiązania otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 20 000 000,00 PLN.  W uproszeniu pieniądze zostały przeznaczane na integracje sektora AGD oraz wprowadzanie i wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwiązań informatycznych w podmiotach należących do Klastra.
                                                 
Góra