Polski Klaster AGD

                    
                                        Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

                                                                              DOTACJE NA INNOWACJE

                                                   Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży AGD


            Nr: UDA-POIG.05.01.00-00-018/10-00

            Kierownik projektu: mgr inż. Marlena Małek

            Data rozpoczęcia: 08.2010, data zakończenia: 06.2014.


Góra