Grzejniki

Badania grzejników centralnego ogrzewania wykonywane są wg normy zharmonizowanej PN-EN 442-1:2015-02 "Grzejniki i konwektory. Wymagania i warunki techniczne"


Ekran podstawowy


Komora termostatowa z wodnym obiegiem chłodzącymSchemat stanowiska do badania cieplnego grzejników c.o. (metoda wagowa)

     
 
Fotografie Stacji Badań Grzejników


Komputerowe stanowisko sterowania badaniami grzejników c.o.


Kabina do badań cieplnych grzejników c.o.


Zespół pomp wodnych układu chłodzenia przegród kabiny


Układ zasilania badanego grzejnika c.o.


Stanowisko pomiaru masowego natężenia strumienia przepływu wody przez badany grzejnikGóra